Notárska komora Slovenskej republiky

- www.notar.sk

Obchodný register Slovenskej repuliky

- www.orsr.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

- www.justice.gov.sk

Notárska komora Českej republiky

- www.notarkom.cz